Actie Warm Hart NCRV

Het bestuur bedankt iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht op het Open Huis!MijnNCRV Nieuwsbrief maart 2017

Elk jaar geeft NCRV een mooi bedrag aan 3 goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt, kon u bepalen door op o.a. het Open Huis te stemmen. Stemmen kon tot 28/9/2018 12.00 uur. De “stembussen” zijn inmiddels gesloten.

We wachten  nu de uitslag af!