Home

Het Open Huis van de kerken opende op 12 november 1988 voor het eerst haar voordeur. Met het Open Huis vormen de samenwerkende kerken een plek in het centrum van Assen waarin iedereen welkom is.

Iedereen die behoefte heeft aan wat gezelschap, gezelligheid, rust of bezinning, (soms letterlijk) warmte, een praatje maken, een gezelschapsspelletje doen, hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, of gewoon simpel even ergens een kopje koffie willen/ kunnen drinken, een krantje lezen etc.

In de loop van de voorbije jaren is er een duidelijkere doelgroep van mensen gekomen die het Open Huis weten te vinden. Met al hun verschillende achtergronden en behoeften zijn de meeste bezoekers toch mensen die in het maatschappelijk aanzien aan de rand van de maatschappij leven. Voor ons zijn het echter volwaardige medemensen die worstelen met een verleden of heden in de drugs, drank, criminaliteit, psychiatrie of dak- en thuisloos zijn. Juist voor hen is het van groot belang dat zij respectvol benaderd en behandeld worden.

Het Open Huis biedt vooral een huiskamer gevoel. Er zijn geen hulpverleners, dat laten we aan professionele instanties over. Het Open Huis doet niet aan evangelisatie. Mochten gasten met levensbeschouwelijke vragen komen dan tracht de vrijwilliger dit vanuit haar/zijn eigen visie te beantwoorden. Zonder kritiek zo laat men hem/haar in zijn waarde.

Er wordt alleen geborgenheid geboden.

DSCF3897mail