Basisprincipe

Uit het Nieuwe Testament
Mattheus hoofdstuk 25

34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader
gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de
wereld voor jullie bestemd is.
35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.
36 Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt
gezien en gekleed?
39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn
we naar u toe gekomen?”
40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor mij gedaan.”

        Drie ananassen sieren ons pand. De ananas is het symbool van de gastvrijheid