Historie

  • De Interkerkelijk Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk     werd officieel opgericht in maart 1988

Binnen het Open Huis zijn de volgende kerken werkzaam:

Protestantse Gemeente Assen (www.pkn-assen.nl)
Baptisten Gemeente Assen (http://www.baptisten-assen.nl)
Rooms Katholieke Kerk, Locatie Assen (www.franciscus-parochie.nl)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (www.gkv-assen.nl)
Het Leger des Heils met een waarnemer (www.legerdesheils.nl/korpsassen)
Nederlands Gereformeerde Kerk (www.ngk-assen.nl)

  • Het Open Huis opende op 12 november 1988 voor het eerst haar deuren. Het Open Huis beoogt om als gezamenlijke Kerken uit Assen eo op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad.
  • Op 8 november 1990 werd het pand aan de Brink 25-26 aangekocht van de CBTB (Christelijke Boeren en TuinderBond)
  • 2012/2013 Plaatsing 5 struikelstenen ter nagedachtenis aan de familie Denneboom.
  • September/Oktober 2017 Schilderwerkzaamheden 
  • 12 september 2018 30 jarig jubileum van het Open Huis