Historie

  • De Interkerkelijk Stichting voor Missionair-, Diaconaal- en Pastoraal werk     werd officieel opgericht in maart 1988

Binnen het Open Huis zijn de volgende kerken werkzaam:

Protestantse Gemeente Assen (www.pkn-assen.nl)
Baptisten Gemeente Assen (http://www.baptisten-assen.nl)
Rooms Katholieke Kerk, Locatie Assen (www.franciscus-parochie.nl)
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (www.gkv-assen.nl)
Het Leger des Heils met een waarnemer (www.legerdesheils.nl/korpsassen)
Nederlands Gereformeerde Kerk (www.ngk-assen.nl)

  • Het Open Huis opende op 12 november 1988 voor het eerst haar deuren. Het Open Huis beoogt om als gezamenlijke Kerken uit Assen eo op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad.
  • Op 8 november 1990 werd het pand aan de Brink 25-26 aangekocht van de CBTB (Christelijke Boeren en TuinderBond)
  • 12 juni 2012 Plaatsing 5 struikelstenen ter nagedachtenis aan de familie Denneboom.
  • September/Oktober 2017 Schilderwerkzaamheden 
  • 12 september 2018 30 jarig jubileum van het Open Huis

4 november 2019 opende het Open Huis, in het kader van de winterregeling voor dak- en thuislozen, voor het eerst haar deuren op zondagmorgen. In eerste instantie alleen voor de eerste zondag van de maand. Maar door de aandacht in de media en Kerken kwamen er voldoende aanmeldingen voor vrijwilligers waardoor we vanaf januari 2020 alle zondagochtenden konden open gaan.

De openingstijd op zondagmorgen sluiten aan met de nachtopvang aan de Havenkade die iedere morgen om 09.00 uur sluit. De winterregeling loopt van november tot en met maart.

16 Maart 2020: Ten gevolge van het COVID-19 virus (Corona) sloot het Open Huis haar deuren tot 1 september 2020.

Juni 2020: Officieel huisadres Open Huis is nu Brink 25. Nr 26 is komen te vervallen.

Juli 2020: Plaatsing dubbele beglazing in Pand Brink 25