Reglement gebruik PC

Kosten en duur internetsessies

Aan het gebruik van PC, WIFI en internet zijn geen kosten verbonden.

De minimale tijd dat gebruik gemaakt kan worden van de PC is 15 minuten.

Zodra een andere gebruiker zich meldt gaat deze tijd in.

Na deze 15 minuten kan de andere gast tenminste 15 minuten gebruik maken van de PC.

Wifi

Het Open Huis biedt open en gratis wifi, een wachtwoord is niet nodig. Het inloggen op privacygevoelige websites zoals webmail of websites van banken is per definitie niet veilig via een open wifi-verbinding. Financiële transacties via onze wifi-verbinding worden afgeraden en zijn voor eigen risico.

Het Open Huis is niet verantwoordelijk voor de eventuele tijdelijke uitval van de internettoegang.

Bij het gebruik maken van wifi in of van het Open Huis is het Open Huis niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het verlies van data, inbraak op, of enige andere (gevolg)schade (aan apparatuur/goederen).

Gebruik- en gedragsregels

De gebruiker mag anderen niet hinderen bij het gebruik van de computers en internet bijvoorbeeld door gebruik van speakers, hoog volume koptelefoon of werken en gamen in groepen.

De volgende activiteiten zijn niet toegestaan:

 • Het raadplegen van websites met een pornografische inhoud en websites die aanzetten tot geweld, racisme of discriminatie
  • Het gebruiken van internet voor illegale doeleinden.
  • Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan het Open Huis of aan andere gebruikers.
 • Het gebruik van eigen software op een computer van het Open Huis.

Het Open Huis kan bij gebruik van haar computerfaciliteiten niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade (aan opslagmedia (USB, CDr, DVDr, etc) of overige apparatuur/goederen) van de bezoeker of derden, noch voor het verlies van gegevens.

Het gebruikmaken van computer- en internetvoorzieningen is voor eigen risico.

Aanwijzingen van Open Huis medewerkers moeten worden opgevolgd. Medewerkers zijn gerechtigd om bij vermoeden van misbruik te vragen om een identiteitsbewijs.


4.  Privacy gebruiker

Bij gebruik van de computers in het Open Huis:

 • heeft de gebruiker van deze computer inzage in de geraadpleegde websites van de vorige gebruiker.
  • wordt na het uitloggen de geschiedenis en alle geopende of gebruikte bestanden niet gewist.
  • dient de gebruiker er rekening mee te houden als hij/zij persoonlijke en/of gevoelige informatie op het scherm heeft staan.

Het Open Huis adviseert gebruikers om bestanden die ze willen bewerken in het Open Huis aan zichzelf te mailen in plaats van het downloaden van documenten via een USB-stick in het Open Huis

 • Financiële transacties via onze wifi-verbinding worden afgeraden.
 • Open Huis medewerkers loggen niet in voor gebruikers en kijken niet mee als er persoonlijke of financiële gegevens in beeld staan.

Printen, scannen en kopiëren

De printer en scanner kunnen, tot maximaal 5 prints, gratis door alle bezoekers gebruikt worden.

Overtredingen

Bezoekers/gebruikers die de bepalingen van dit reglement overtreden, kan de toegang tot het Open huis en het gebruik van haar diensten worden ontzegd door of namens het bestuur.

Op 20 december as

Van 09.30 - 16.00 uur

“Walk Thru Kerst”

kerstpakket en lunchbox

vooraf reserveren en registreren via 0592316102.

desinfecteren en mondkapje verplicht